Pressträff i samband med dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-20

Domens meddelande

Dom i målet att meddelas den 25 januari 2023 kl. 13.30. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 13.45 den 25 januari 2023 i sal 27, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen deltar rättens ordförande chefsrådmannen Malou Lindblom samt referenten i målet rådmannen Carl Rosenmüller. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Efter pressträffen ges möjlighet till enskilda intervjuer med domarna.

Personal från tingsrätten finns på plats i salen från kl. 13.30 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I tingsrättens reception samt i salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia (mot viss ersättning) från kl. 13.30.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

Pressträffen kommer inte tolkas och det kommer inte att finnas möjlighet att ställa frågor på engelska.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 24 januari 2023 kl. 13.00 genom e-post till domstolshandläggaren Anette Skalmark, anette.skalmark@dom.se, eller tfn 08-561 65 437. Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen.

De journalister som vill ha en enskild intervju med domarna ska också föranmäla det på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter det att tiden för föranmälan har gått ut kommer tingsrätten att informera de som har anmält sig om de har tilldelats en plats och eventuell tid för enskild intervju. Antalet platser på pressträffen och tider för intervjuer är begränsat och tingsrätten kommer, vid behov, att fördela platserna.

Närvaro av parter

Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. Vid frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagarna och försvararna.