Pressträff i samband med dom i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-29

Domens meddelande

När domen meddelas kommer domen att finnas tillgänglig hos tingsrätten både i papperskopia och elektronisk form. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kortare sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 11.15 den 6 juli 2023 i sal 27, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, chefsrådmannen Måns Wigén, att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Måns Wigén kommer att vara tillgänglig för frågor i lokalen fram till kl. 12.30 och därefter på telefon, 08-561 654 56, till kl. 16.30.

Pressträffen kommer inte tolkas och det kommer inte finnas möjlighet att ställa frågor på engelska.

Personal från tingsrätten finns på plats i salen från kl. 10.45 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I tingsrättens reception samt i salen kommer den offentliga delen av domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 5 juli 2023 kl. 10.00 genom e-post till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, mats.sjoberg@dom.se, eller tfn. 08-561 654 06 (tillgänglig fr.o.m. den 3 juli 2023). Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen.

De journalister som vill ha en enskild intervju med Måns Wigén ska också föranmäla det på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter att tiden för föranmälan har gått ut kommer tingsrätten att informera de som har anmält sig om de har tilldelats en plats och eventuell tid för enskild intervju. Antalet platser på pressträffen och tider för intervjuer är begränsat och tingsrätten kommer, vid behov, att fördela platserna.

Närvaro av parter och ombud

Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. Vid frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagaren Hans Ihrman, målsägandebiträdet och den offentlige försvararen.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.

För beställning av dom och handlingar i målet

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, som nås på stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och 08-561 654 10. Beställningar kan med fördel göras per e-post.