Pressmeddelande

2021-12-20

Två män har åtalats vid Malmö tingsrätt för försök till mord och medhjälp till försök till mord på Hyacintgatan den 26 november förra året. De var också åtalade för grovt vapenbrott för att ha hanterat vapnet som användes vid mordförsöket. Tingsrätten frikänner nu männen för delaktighet i mordförsöket. Den yngre mannen döms dock för grovt vapenbrott.

”Det finns i detta mål inte någon direkt bevisning till styrkande av att männen skjutit mot brottsoffret eller deltagit vid planering och utförande, utan endast en samling indirekt bevisning som varken var för sig eller tillsammans kunnat utesluta delaktighet av andra gärningsmän. Båda männen frikänns därför, säger rådmannen Christina Nilsson”

Tingsrätten konstaterar att det grova vapenbrottet har ett straffvärde som motsvarar fängelse i 2 år. Men eftersom mannen endast var 18 år vid brottet och varit häktad med restriktioner i elva månader ska detta beaktas när tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd. Längden på fängelsestraffet blir därför 10 månader

Eftersom männen frikändes från att ha medverkat vid mordförsöket avslogs brottsoffrets skadestånd.

Männen försattes på fri fot i samband med att huvudförhandlingen avslutades den 7 december.

Rådman Christina Nilsson