Pressmeddelande

2019-09-25

Uppskjuten dom

Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp.

Tingsrätten har idag, med ändring av vad som tidigare bestämts, beslutat att domen kommer att meddelas den 27 september 2019 kl. 11.00.

Kontaktpersoner

Lars Magnusson

Rådman

016-40 30 300

eskilstuna.tingsratt@dom.se

Målnummer