Pressmeddelande stora målet

2020-05-18

Dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli onsdagen den 24 juni 2020 kl 14.00.