Pressmeddelande: Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm är avslutad

2019-09-16

Rättegången påbörjades den 3 september 2019 och har pågått under sex huvudförhandlingsdagar. I målet har omfattande bevisning lagts fram och sammanlagt har 21 personer inklusive de tilltalade hörts. Idag har rättegången avslutats som planerat och inbokade reservdagar behöver därför inte tas i anspråk.

Dom i målet kommer att meddelas torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 14.00.

Tingsrätten återkommer med information om presskontakter i samband med domens meddelande.

För kontakt se informationen till höger. 

Stockholms tingsrätt, avdelning 3, mål B 10655-18