Pressmeddelande B 923-21

2021-09-27

Tingsrättens slutsats är att det är ställt utom rimligt tvivel att 28-åringen dödat en gästarbetare från Litauen genom att utdela flera knivhugg mot hans ansikte och överkropp samt därefter anlägga en brand utanför den lägenhet där gästarbetaren och ytterligare en gästarbetare befann sig. Mannen hällde bensin utanför lägenhetsdörren och antände bensinen med en tändare. Branden orsakade även den andre gästarbetarens död.

Gärningsmannen har erkänt gärningarna men hävdat att han inte haft uppsåt till att branden skulle få en sådan spridning som den fick och att han därmed inte heller haft uppsåt att döda gästarbetarna.

Tingsrätten konstaterar att gärningsmannen genom att anlägga brand utanför lägenhetsdörren velat försvåra för personerna inne i lägenheten att ta sig ut genom ytterdörren. Väl medveten om att elden tog fart lämnade gärningsmannen platsen och åkte till sjukhuset för att få vård för sina skador.

Gärningsmannen ska betala skadestånd till nära anhöriga till mordoffren och till boende som orsakats skador med sammanlagt ca 550 000 kr.

Statens kostnad för försvarare och målsägandebiträde uppgår till ca 440 000 kr.

Länsförsäkringar Halland har riktat ett skadestånd mot mannen på drygt 14 300 000 kr men den frågan ska behandlas senare