Pressmeddelande angående huvudförhandling i mål om skottlossning i Årsta

2019-08-30

Ordningsregler 

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. All elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefon, surfplatta, dator eller kamera) ska vara avstängd och undanstoppad. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning.

 

Bifogade filer: Huvudförhandlingsplan Senast ändrad: 2019-08-30