Pressmeddelande 2019-12-09

2019-12-09

Tingsrätten har dels funnit klarlagt att det var arbetet med markberedningensom orsakade branden, dels kommit fram till att någon straffrättsligt ansvar inte kan läggas på det uppdragsgivande bolaget, men däremot på det uppdragstagande bolaget. Tingsrätten har ogillat talan mot det uppdragsgivande bolaget om företagsbot. Det uppdragstagande bolaget har ålagts företagsbot om 2 500 000 kr.