Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt blir det

2019-09-27

Migrationsmålen har sedan år 2016 legat på rekordhöga nivåer. Migrationsverket sänker nu prognosen för antalet asylansökningar. Men för migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen innebär inte det att målen blir färre - tvärtom förväntas antalet vara fortsatt högt eftersom de övriga migrationsmålen förväntas bli fler.

- De fyra migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen hanterar utöver asylmål ett antal andra migrationsmål som till exempel anknytnings- och medborgarskapsmål. Bland annat den senare kategorin förväntas öka kraftigt. Effekten av att många uppehållstillstånd har beviljats de senaste åren blir att domstolarna nu några år senare får ett stort antal övriga migrationsmål. Det återstår också att hålla tusentals muntliga förhandlingar för att pröva asylansökningar, säger lagmannen Lars Sjöström, Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö.

De otillräckliga resurserna medför att målen inte kommer att avgöras i den takt de kommer in med ökade handläggningstider och ökade kostnader för det allmänna som följd. Bakom varje siffra finns människor vars liv är satta på paus i väntan på besked.

- För att vi ska kunna nå regeringens verksamhetsmål, det vill säga att merparten av övriga migrationsmål ska avgöras inom fem månader, måste migrationsdomstolarna få mer resurser. Som det ekonomiska läget ser ut efter att budgetpropositionen för 2020 har presenterats finns nu risk för fleråriga väntetider på att migrationsärenden ska avgöras slutligt, det är varken samhällsekonomiskt eller humanitärt försvarbart, säger Lars Sjöström.

För frågor eller ytterligare informationLars Sjöström, lagman, Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö, tfn 040-35 35 02Johan Sanner, tillförordnad lagman, Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg, tfn 031-732 71 07Anita Linder, kammarrättslagman/avdelningschef, Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm, tfn 08-561 694 52Maria Erlandsson, kommunikatör, Kammarrätten i Stockholm, tfn 08-561 692 84