Positivt budgetbesked i Budgetpropositionen 2022

2021-09-15

- Det är ett välkommet tillskott och det är positivt att vi får ett flerårigt besked i budgetpropositionen. Det är viktigt att satsningar sker inom hela rättsväsendet och att det blir en balans mellan berörda myndigheter, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén .

Anslaget Sveriges Domstolar föreslås i budgetproposition 2022–2024 tilldelas 535 miljoner kronor i ökade budgetramar.

- Det här tillskottet ger vår verksamhet stabilitet och ger domstolarna bättre förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. Det är fortsatt viktigt att domstolarna kan avgöra mål och ärenden inom rimlig tid, hantera måltillströmningen och därmed undvika att balanserna ökar, säger Thomas Rolén.

Leif Eriksson, ekonomidirektör på Domstolsverket, säger så här om dagens budgetbesked:

- Tillskotten under tre år ger oss förutsättningar att kunna fortsätta öka resurser på domstolarna. Det är mycket värdefullt att få långsiktighet i anslagen då ledtiderna i rekryteringarna är långa framförallt när det gäller domare. En utmaning för oss inom Sveriges Domstolar är att kunna växa i takt med måltillströmningen.