Politiker döms för sexuellt ofredande

2022-09-28

Åklagaren har väckt åtal för sexuellt ofredande mot en man i 70-års åldern. Tingsrätten har under huvudförhandlingen prövat den bevisning som åklagaren och försvaret har presenterat.

Tingsrätten dömer den åtalade politikern för sexuellt ofredande till 40 dagsböter á 300 kr. Det innebär att han totalt ska betala 12 000 kr i böter. Vid bestämmandet av antalet dagsböter har tingsrätten tagit viss hänsyn till att det gått lång tid sedan brottet. Mannen ska också betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kr samt betala en del av försvararkostnaderna.

Den åtalade regionpolitikern har nekat till brott. Genom den bevisning som lagts fram under rättegången, bl.a. målsägandens uppgifter och de två vittnen som åklagarsidan åberopat, har tingsrätten kommit fram till att det är bevisat att han klappade kvinnan på rumpan när hon hade rest sig upp för att passera honom. Tingsrätten har kommit fram till att mannens agerande har varit ägnat att kränka kvinnans sexuella integritet. Mannen döms därför för sexuellt ofredande. Eftersom agerandet inneburit en allvarlig kränkning av kvinnans personliga integritet ska mannen betala skadestånd för kränkning.

Ordförande vid huvudförhandlingen var rådmannen Anna Kramer

 

Offentlig försvarare för den tilltalade var advokaten Bertil Tengberg

Målsägandebiträde för målsäganden var advokaten Mathilda Frilander