Polisman frias från åtal

2021-11-04

Polismannen var åtalad för tjänstefel och vållande till annans död efter en händelse i Lerum i maj 2020. Polismannen och en kollega hade i en civil polisbil försökt stoppa en cross för kontroll av fordon och förare. Händelsen slutade med att föraren av crossen tappade kontrollen och både föraren och passageraren slungades i väg från fordonet. Passageraren skadades lindrigt, men föraren fick så allvarliga skador att han senare avled av dessa.

Tingsrätten har vid prövningen av målet funnit att det varit fråga om ett mycket kort förlopp under ett antal sekunder. Det har i målet inte funnits några fristående vittnen till hela händelseförloppet. Polismannen och åklagaren har beskrivit förloppet på olika sätt. Tingsrätten har vid prövningen av bevisningen funnit att den talar mest för polismannens version eller i vart fall inte är oförenlig med den.

Sammantaget anser tingsrätten att åklagaren inte kunnat styrka sitt påstående om att polisen genomfört ett förföljande av flyende fordon i strid med polislagens allmänna principer om behov och proportionalitet eller Polismyndighetens föreskrifter. Inte heller ger utredningen stöd åt åklagarens påstående att polismannen genom att ligga väldigt nära föraren av crossen med polisbilen hetsat/stressat eller agerat på annat sätt som lett till att föraren av crossen tappat kontrollen över denna med dess tragiska följdeffekt. Inte heller på annat sätt kan det av utredningen anses att polismannen agerat så oaktsamt att det kan aktualisera straffansvar. Åklagaren har därmed inte kunnat styrka sina olika gärningspåståenden och åtalet lämnas därför utan bifall.

Rätten har varit enig i sitt avgörande.