Polisen skulle ha beviljat tillstånd till allmän sammankomst i Uppsala men hade rätt att avslå på Välljärnsgatan 47 B i Västerås

2022-06-23

Sammankomsten i Uppsala Mål nr 2861-22

Det huvudsakliga skälet för Polismyndighetens avslagsbeslut har varit de ordnings- och säkerhetsproblem som kunde förväntas uppkomma vid sammankomsten.

De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund.

Om tidpunkterna för sammankomsten inte hade passerat hade förvaltningsrätten återförvisat målet till Polismyndigheten för prövning av de eventuella villkor som sammankomsten skulle ha förenats med, exempelvis gällande exakt tid och plats för sammankomsten.

Sammankomsten på Välljärnsgatan 47 B i Västerås Mål nr 3438-22

Det huvudsakliga skälet för Polismyndighetens avslagsbeslut har varit de ordnings- och säkerhetsproblem som kunde förväntas uppkomma vid sammankomsten om platsen inte ändrades.

Polismyndigheten har ansett att just den i ansökan specifikt utpekade platsen Välljärnsgatan 47 B i Västerås inte är lämplig utifrån ett ordnings- och säkerhetsperspektiv och att platsen därför måste ändras. Förvaltningsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta denna bedömning. Polismyndigheten har därför haft rätt att anvisa en annan lämplig plats för sammankomsten och att avslå ansökan gällande den angivna platsen Välljärnsgatan 47 B i Västerås.