Polisanställd frias och kriminalinspektör fälls för tjänstefel

2021-06-15

I slutet av augusti förra året avled en kvinna efter att ha druckit ur en flaska amfetaminolja som hon trodde var öl. Flaskan härrörde från en polisstation och har kunnat kopplas till en förunder­sök­ning om narkotika­brott. Tingsrätten frikänner den receptionist som tog hand om flaskorna på polisstationen eftersom det inte vid den tid­punkten fanns tillräckligt starka skäl för att upprätta en anmälan om brott. Den kriminalinspektör som initialt ledde förundersökningen om narkotikabrott borde däremot ha agerat för att omhänderta flaskorna, eftersom han hade tillgång till betydligt mer information än receptionisten. Han döms därför för tjänstefel till dagsböter. Brottet bedöms dock inte som grovt.

– Det är oerhört tragiskt att en person har dött efter att ha druckit från en flaska som härrör från en polisstation. Samtidigt måste åtalet bedömas utifrån den information som var och en av de båda polisanställda hade vid respektive tidpunkt, inte endast utifrån vad vi vet idag. Den kriminalinspektör som borde ha tagit hand om flaskorna bör inte heller prövas utifrån risken att någon skulle dö eller skadas av flaskorna på polisstationen, utan snarare risken för att den misstänkte gärningsmannen skulle undgå straff, säger rådmannen Niklas Schüllerqvist.