Planerad huvudförhandling i mål om mord och mordbrand Tumba

2020-05-07

Med hänsyn till rådande pandemi kommer antalet åhörarplatser att vara begränsade.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.