Planerad huvudförhandling i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-10

Huvudförhandling i målet startar i sal 2 vid Örebro tingsrätt kl. 09.00 den 16 juni 2022. Förhandlingen kommer att pågå även den 17 och 20 juni 2022, med start kl. 09.00 samtliga dagar. Fråga har uppkommit, främst från pressen, angående möjlighet att reservera plats i salen. För att kunna uppskatta behovet av platser och behovet av en så kallad sidosal ombeds representanter från media som önskar närvara att kontakta Örebro tingsrätt senast den 14 juni 2022, kl. 14.00 genom att e-posta tingsnotarien Josefine Backman, josefine.backman@dom.se. Därefter kommer tingsrätten, om nödvändigt, att fatta beslut om hur platserna ska fördelas.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning under huvudförhandlingen

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 2) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.