Planerad huvudförhandling i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-04-24

Eftersom målet rör sexuella övergrepp kommer huvudförhandlingen sannolikt att hållas inom stängda dörrar. Med hänsyn till rådande pandemi kommer antalet åhörarplatser under alla förhållanden att vara begränsade. Tingsrätten har planerat att förhandlingen ska pågå i två salar, en huvudsal där rätten och parterna kommer att sitta och en sidosal för media och övriga åhörare som vill följa de offentliga delarna av förhandlingen.

Vid förhandlingens början den 6 maj kommer personal från tingsrätten att finnas på plats från kl. 08.30 föra att anvisa platser och hjälpa representanter från media.