Planerad huvudförhandling i mål om bl.a. mord i Nacka

2020-05-12

Det är inte tillåtet med bildupptagning eller fotografering i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning eller fotografering.

 

Tingsrätten planerar att hålla en sidosal öppen där de offentliga delarna av förhandlingen kan följas. Med hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns dock ett mycket begränsat antal åhörarplatser.