Person åtalad för dråp döms till fängelse

2019-11-18

I målet är utrett att den åtalade personen har utfört gärningen. Det är också utrett att detta skett helt i enlighet med den avlidna personens önskemål och vilja. 

- Att uppsåtligt beröva en annan person livet är en brottslig handling även om dödandet skett med dennes samtycke, förklarar rättens ordförande lagmannen Lena Wahlgren. Däremot är medhjälp till självmord inte brottsligt, fortsätter hon.

Tingsrätten har därför haft att pröva om gärningen skulle bedömas som medhjälp till självmord eller som gärningsmannaskap. Tingsrätten har bedömt att den åtalades agerande utgjort ett sådant självständigt och aktivt handlande att gärningen inte kan bedömas som medhjälp till självmord. Den åtalade personen ska därför dömas för dråp.

Straffskalan för dråp är fängelse i lägst 6 år och högst 10 år.

Tingsrätten har kommit fram till att det finns skäl att döma till ett lindrigare straff än minimistraffet. Detta beror dels på att det är fråga om ett s.k. barmhärtighetsdråp, dels på att den åtalade personen angett sig själv och lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Tingsrätten har därför bestämt att påföljden ska bli fängelse i ett år och sex månader.