Penningtvättsförseelse men inget skadestånd

2020-03-26

Målsäganden hade fått kontakt med en person på sociala medier. Hon lurades att hjälpa denne genom att sätta in stora belopp – sammanlagt 1 004 000 kr – på konton som tillhörde den tilltalade mannen.

Målsäganden begärde skadestånd på grund av penningtvättsbrotten. Vid brott av det slaget som består i att penningmedel sätts in på ett konto blir gärningsmannen ansvarig för den skada som uppstår genom den brottslighet som pengarna härrör från. Detta förutsätter dock att han eller hon genom sitt eget agerande påtagligt minskar möjligheten för målsäganden att få sin skada reparerad.

Högsta domstolen gör bedömningen att mottagandet av pengarna i sig inte påtagligt minskade möjligheten att få skadan reparerad. Skadeståndsyrkandet bifölls därför inte.