Peder Liljeqvist utreder kamerabevakning på slakterier

2022-05-27

För att kamerabevakning ska kunna införas behöver ett antal frågor lösas, bland annat när det gäller det praktiska och ekonomiska ansvaret. Utredaren behöver också överväga frågor om hanteringen av det inspelade materialet, skydd för den personliga integriteten och sekretess.

Utredningen ska redovisas senast den 31 maj 2023.

 

Här kan du läsa regeringens pressmeddelandehttps://www.regeringen.se/