Patent- och marknadsdomstolen förbjuder viss spelreklam

2019-11-22

Konsumentombudsmannen har i målet begärt att domstolen ska förbjuda spelbolaget att marknadsföra onlinecasino och liknande spel online, dels genom en s.k. takeover-annons (dvs. en annons som tar över och täcker hela bildskärmen när en konsument besöker en viss webbplats), dels genom 20 närmare angivna påståenden som spelbolaget har använt i dess marknadsföring.

När det gäller takeover-annonsen har domstolen bedömt att denna typ av reklam upplevs som påträngande och att den därför inte är måttfull vid marknadsföring av speltjänster.

De 20 marknadsföringspåståendena har delats upp i fyra kategorier: Påståenden som antyder att spelaren kan påverka utgången, påståenden som accentuerar snabba spel och snabba utbetalningar, påståenden som uppmanar till att spela omedelbart och påståenden som ger intryck av att man snabbt kan vinna stora belopp. Domstolen har i samtliga fall kommit fram till att påståendena strider mot de riktlinjer och rekommendationer som ligger till grund för spellagens krav på måttfullhet och att kravet på måttfullhet därmed inte är uppfyllt.

Rättens ordförande rådmannen Alexander Ramsay säger i en kommentar:

Domstolen har bedömt att det finns ett samband mellan spelreklam och spelproblem och har tagit särskild hänsyn till hur marknadsföringen uppfattas av personer som har eller ligger i farozonen att utveckla spelproblem.

 

Domstolen har slutligen gjort bedömningen att ett förbud är proportionerligt med hänsyn till de motstående intressen som domstolen har att beakta.

För mer information kontakta rådmannen Alexander Ramsay, se kontaktinformation till höger.