Pappa och två söner döms för mord med hedersmotiv i Kiruna

2020-12-11

Gärningsmännen har väntat på offret och gett sig på denne när han cyklat hem från sitt arbete. Offret har sprungit ifrån gärningsmännen och tagit sin tillflykt till en buss dit gärningsmännen har följt efter honom. I bussen har den äldre sonen först börjat slå offret och sedan har pappan och den yngre sonen huggit ihjäl offret med ett stort antal knivhugg. Alla tre har ansetts delaktiga på ett sådant sätt att de ska dömas för mord.

 

Gärningen har varit synnerligen hänsynslös, noggrant planerad och offret har utsatts för ett svårt lidande. Ett motiv för gärningen har varit att bevara familjens heder. Straffvärdet för gärningen uppgår till fängelse på livstid. Sönerna får pga. deras ungdom inte fängelse utan istället sluten ungdomsvård. Längden på ungdomsvården har bestämts med beaktande av deras ålder.

 

Ett yrkande om utvisning av pappan har avslagit eftersom han i sitt hemland riskerar förföljelse på grund av sin religiösa tillhörighet och det därför inte går att verkställa ett utvisningsbeslut.

 

Offrets föräldrar och flickvän har fått det skadestånd de begärt. Dödsboets ersättningsyrkande för begravningskostnader har avslagits då annan betalat begravningen och det då inte haft någon kostnad.

 

Pappan döms även för sexuellt ofredande och olaga hot som inte har anknytning till mordet. Sönerna döms för var sitt fall av övergrepp i rättssak som skett i anslutning till mordet.