Pandemins påverkan på rättsväsendet

2021-03-26

Under våren ställde många domstolar in planerade rättegångar på grund av smittorisken. Men allt eftersom har domstolarna hittat nya vägar att genomföra målen. Det handlar både om att i större utsträckning genomföra dem med hjälp av video och att utnyttja möjligheten att avgöra målet på handlingarna i de fall där lagen tillåter det. Den ökning av antalet avgjorda mål man kan se, avser dock främst enklare mål. Större, mer komplexa mål har i större utsträckning skjutits fram under 2020, till följd av svårigheter att genomföra dem under pandemin.

(Ur pressmeddelande från Brå)

Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan (rapport från Brå)https://www.bra.se/