Övergrepp vid kontakter över internet var våldtäkt mot barn

2021-11-17

Båda domarna rör likartade situationer. En gärningsman hade tagit kontakt med en flicka över internet och med hjälp av en chattfunktion. I sexuellt syfte hade han förmått flickan att penetrera sig själv, i det ena fallet med egna fingrar och i det andra fallet med föremål. Mannen hade också filmat händelsen eller pressat flickan att själv göra detta. I ett av fallen förekom dessutom andra stötande och kränkande inslag. Flickorna var elva år. 

Enligt lagen ska det dömas för våldtäkt mot barn när någon med ett barn under femton år genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

Högsta domstolen konstaterar att omständigheterna var sådana att övergreppen innebar lika allvarliga kränkningar som samlag. Männen dömdes för våldtäkt mot barn.

Det innebär att ett av målen lämnas tillbaka till hovrätten, som i stället hade bedömt händelsen som det inte lika allvarliga brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn.