Orsa Rovdjursparks tidigare chef dömd för arbetsmiljöbrott

2020-05-25

Enligt tingsrätten har anläggningschefen haft ansvar för säker­heten i rovdjursparken. Genom att inte göra tillräckliga riskbe­döm­ningar och skapa säkra rutiner för att hindra livsfarliga djur att ta sig in i hägn där människor vistas har chefen agerat oaktsamt. Bristen i säkerheten har orsakat en anställds död och den familj som också fanns i hägnet utsattes för livsfara. Anlägg­nings­chefen döms för arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

Grönklittsgruppen AB:s tidigare VD frikänns eftersom han inte kan anses ha brustit i sin tillsyn av anläggningschefens arbete med säkerheten.

Grönklittsgruppen AB, som är ägare till rovdjursparken, döms att betala företagsbot eftersom brott har begåtts i deras näringsverk­samhet.

Anläggningschefen och Grönklittsgruppen AB ska betala skade­stånd till var och en av den avlidnes anhöriga med 30 000 kr.