Omfattande rättegång om ekonomisk brottslighet inleds

2021-10-25

Målet handlar om ett antal misstänkta bedrägerier, där de för bedrägeri åtalade personerna även misstänks ha förmedlat stora belopp vidare till andra personer som åtalats för bl.a. penningtvätt.

Eftersom målet berör ett stort antal personer, varav många hör hemma i Skåne, har Göteborgs tingsrätt fått disponera en fast rättegångssal i Helsingborgs tingsrätt, från vilken flera av de åtalade med deras försvarare medverkar medan rätten och åklagarna befinner sig i Göteborg. Allmänheten kommer att ha tillträde till rättssalen i Göteborg medan salen i Helsingborg är stängd för åhörare.