Omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse riktat mot polisen samt synnerligen grovt narkotikabrott, startar den 11 mars

2021-03-02

I målet finns sexton häktade. Några av dessa har varit frihetsberövade sedan våren 2020. Tingsrätten räknar med att avsluta huvudförhandlingen först omkring midsommar.

Målet med de många parterna, däribland frihetsberövade som ska transporteras till tingsrätten, ombud och vittnen, kräver noggranna förberedelser. Rätten kommer troligen också att behöva använda sig av en sidosal och videolänkar för att parter, vittnen och åhörare alla ska kunna delta, säger Karin Eriksson, tf. rådman vid Uppsala tingsrätt och ansvarig domare för målet.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen på Attunda tingsrätt. Säkerhetssal används framför allt i mål som kräver hög säkerhet. Det är en stor sal som rymmer många parter och åhörare. Åhörarna sitter bakom en glasvägg så att de är åtskilda från domarna och parterna.

Tingsrätten kan inte närmare kommentera skälen för beslutet att förlägga förhandlingen till säkerhetssalen, men det är inte ovanligt när det är fråga om åtal för grov brottslighet. Storleken på salen skapar dessutom bättre förutsättningar för tingsrätten att tillse att parterna, ur ett Covid-perspektiv, kan hålla trygga avstånd till varandra, säger Ulf Walther rådman vid Uppsala tingsrätt och ordförande i rätten.

Ytterligare information om målet finns på tingsrättens hemsida. Där kommer tingsrätten även löpande lägga upp nyheter om målet.

Det finns risk för att åhörarplatserna tar slut vissa huvudförhandlingsdagar. Tingsrätten kan reservera ett antal platser för media. Mer information om detta finns på hemsidan.

Kontaktperson och kontaktuppgifter

För praktiska frågor, t.ex. begäran att få del av handlingar eller reservera åhörarplats till huvudförhandlingen, hänvisas i första hand till e-postadressen uppsala.tingsratt.storamal@dom.se eller till ansvarig handläggare Mira Junus 018-431 60 22.

 

Läs mer på Uppsala tingsrätts hemsida