Omfattande mål om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling inleds den 9 oktober 2019

2019-10-01

Fram till årsskiftet planeras förhandling att hållas följande dagar:

9 oktober – Huvudförhandlingen inleds. Åklagarnas stämningsansökan gås igenom och de tilltalade lämnar sina inställningar till åklagarnas påståenden om brott. 16–18 oktober samt 21–23 oktober – Åklagarna håller en allmän sakframställan. 6–8 november samt 11–12 november – Åklagarna håller särskild sakframställan beträffande åtalspunkterna 6, 7 och 10. I förekommande fall även sakframställan från de tilltalades advokater. 13, 20–22, 25–27 november och 4 december – Eventuellt sakframställan av de tilltalades advokater samt förhör med tilltalade i åtalspunkterna 6, 7 och 10. 5–6 och 9 december – Åklagarna håller särskild sakframställan beträffande åtalspunkterna 8 och 9. I förekommande fall även sakframställan från de tilltalades advokater. 10–11 och 16 december - Eventuellt sakframställan försvarare samt förhör med de tilltalade i åtalspunkterna 8 och 9. 17–18 december – reservdag. Huvudförhandlingen fortsätter sedan den 8 januari 2020.Varje förhandlingsdag inleds kl. 08:45. Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Kom gärna i god tid om du är intresserad av att följa förhandlingen. Ett visst antal platser kommer att reserveras för media. Dessa platser kan reserveras genom ett meddelande till matilda.sahlbacknilsson@dom.se.