OBS! Ändrad plats för huvudförhandling

2021-03-18

Platsen för huvudförhandling har flyttats och kommer att äga rum i Ångermanlands tingsrätts lokaler den 22 och 24 mars 2021 med början kl. 09.00 båda dagarna. 

Med hänsyn till pågående pandemi är antalet platser för åhörare mycket begränsat.