OBS! Ändrad plats för huvudförhandling

2020-09-30

Platsen för huvudförhandling har flyttats och kommer att äga rum i Sundsvalls tingsrätts lokaler den 6 oktober, den 7 oktober och den 9 oktober med reservdag den 12 oktober 2020 med början kl. 09.00 samtliga dagar.

Med hänsyn till den pågående pandemin är antalet platser för åhörare mycket begränsat. Eftersom åtalet bl.a. avser grov våldtäkt kan huvudförhandlingen till stora delar komma att ske bakom stängda dörrar.

Media uppmanas att kontakta Ångermanlands tingsrätt för bokning av plats.