Oaktsamhet beträffande målsägandens ålder i ett mål om våldtäkt mot barn

2022-11-30

Den tilltalade åtalades för våldtäkt mot barn bestående i att han hade haft samlag med en trettonåring. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade i vart fall varit oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden var under 15 år. Den tilltalade och målsäganden kände inte varandra sedan tidigare. De hade fått kontakt på ett öppet chattforum som ger besökarna möjlighet att kommunicera anonymt med varandra. Den tilltalade förmådde då målsäganden att samma dag ha sexuellt umgänge med honom mot att han betalade för det.

Vissa sexualbrott, bl.a. våldtäkt mot barn, förutsätter att målsäganden är under en viss ålder. Ända sedan brottsbalkens tillkomst har gällt att den tilltalade i dessa fall kan straffas även om han eller hon inte har haft uppsåt beträffande målsägandens ålder, det har varit tillräckligt med oaktsamhet. Fram till 2018 ställdes det krav på kvalificerad oaktsamhet. Enligt den nu gällande lydelsen är det tillräckligt med s.k. omedveten oaktsamhet, dvs. att gärningsmannen inte har misstänkt, alltså inte tänkt tanken, att en viss omständighet föreligger, men borde ha gjort det. I motiven till bestämmelsen uttalas bl.a. att bedömningen inte längre ska göras med det fokus på barnets kroppsutveckling som tidigare har funnits.

Högsta domstolen uttalar att det som gärningsmannen borde ha insett är att det finns en risk för att barnet inte har uppnått en viss ålder. För ansvar krävs att det fanns något som gärningsmannen kunde ha gjort för att komma till insikt om denna risk och att det också är något som denne borde ha gjort. Ofta är det fråga om något ganska enkelt, som att fråga, tänka efter eller kontrollera de närmare förhållandena. Är det fråga om en helt ny, i vissa fall anonym, kontakt medför det enligt Högsta domstolen ett ökat krav på gärningsmannen att vara försiktig.

I det aktuella fallet kommer Högsta domstolen fram till att det fanns indikationer på att målsäganden kunde vara yngre än 15 år. Den tilltalade hade kunnat inse att det fanns en risk för det om han hade tänkt efter, något som också kunde begäras av honom. Varken målsägandens kroppsutveckling och allmänna framtoning eller annan information som den tilltalade hade tillgång till innebar att han kunde bortse från varningssignalerna om målsägandens ålder. Den tilltalade hade därför varit omedvetet oaktsam beträffande målsägandens ålder.

Högsta domstolen dömer den tilltalade för våldtäkt mot barn till fängelse.