Nytt datum för meddelande av dom i det s k Sigma-målet

2020-07-22

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 27 juli 2020. Materialet är emellertid mycket omfattande och tingsrätten behöver därför ytterligare några dagar för att sammanställa domen.

Rådmannen Anna Hannell kommer finnas tillgänglig under eftermiddagen den 31 juli 2020 för att svara på frågor från media.

Vill du beställa domen i förväg ska du kontakta tingsnotarie Sarah Åbonde; sarah.abonde@dom.se.