Nytt datum för dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-01-15

Tingsrätten har idag beslutat att domen i målet meddelas den 3 februari 2021 kl. 11.00.

 

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 25 januari 2021.

 

Beställning av domen i förväg sker via sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se.

 

Ett pressmeddelande och sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.