Nyheter angående domarutbildningen!

2021-07-01

Utbildningen är fyra år och du arbetar det första och sista året i hovrätten. Däremellan arbetar du två år som tingsfiskal i en av de sex tingsrätterna i Skåne. Ansökningstiden till nästa fiskalsantagning går ut den 27 augusti. Den här gången kan du förutom domarutbildning med tingsfiskalstjänstgöring i Skåne också söka en särskild domarutbildning i hovrätten med tingsfiskalstjänstgöring i Blekinge tingsrätt.

Om du är intresserad av domarutbildningen gå gärna in och läs mer under rubriken ”Fiskalsantagning".

Välkommen in med din ansökan!