Nya mål till förvaltningsrätten efter lagen om stöd vid korttidsarbete

2020-09-04

Sedan början av sommaren har det kommit in fler än 1 000 mål till förvaltningsrätten där företag som inte beviljats stöd för korttidsarbete har överklagat Tillväxtverkets avslagsbeslut. Domstolen har i dagsläget hunnit avgöra drygt hälften av målen. Anledningar till att företag har fått avslag varierar, men vanliga frågor i målen är om de personer som omfattats av korttidsarbete har varit anställda i företaget, om arbetsgivaravgifter har betalats för rätt tid och om företaget innan det ansöker om stöd har betalat ut en regelmässig lön.

- Eftersom både regelverket, och den bakomliggande situationen för företagen, är helt nya finns inte någon praxis att hämta ledning från. Domstolens roll är därför till stor del att klargöra hur villkoren för att beviljas stöd till korttidsarbete ska tolkas, säger rådmannen Petra Andersson.

Eftersom det är fråga om en del av stödpaketet till företag som har drabbats ekonomiskt med anledning av coronaviruset i syfte att rädda arbetstillfällen hanterar domstolen målen med förtur. Domstolen har särskilt avsatt resurser för handläggningen av målen.

Mer information om stödet finns på Tillväxtverkets webbplats.