Nya justitieråd i Högsta domstolen

2023-04-17

Anders Perklev har sedan 2018 varit hovrättspresident i Svea hovrätt. Före dess var han riksåklagare i drygt tio år. Han har även arbetat flera år i Regeringskansliet, bl.a. som chef för Justitiedepartementets straffrättsenhet.

Margareta Brattström har sedan 1995 arbetat vid den juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Från 2011 har hon varit professor i civilrätt. Hon har även varit prodekan vid fakul­teten under tre år och prefekt för den juridiska institu­tionen i sex år.