Nya domarutnämningar

2023-07-06

Anna Fridh Welin att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt Eveliina Kiviniemi att vara rådman i Förvaltningsrätten i Härnösand Soheil Roshanbin att vara rådman i Göteborgs tingsrätt David Sandström att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Josefina Hallin att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Sofia Hagström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland Susanna Landström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland Annika Rojas Wiberg att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping Cecilia Bohlin att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning iKammarrätten i Stockholm Christoffer Démery att vara lagman i Linköpings tingsrätt Axel Peterson att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt Johan Borgström att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt Henrik Ibold att vara rådman i Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen