Nya domarutnämningar

2023-04-05

Den 5 april utnämndes:

Karin Forslund Johansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun Jack Hillerström-Forsyth att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun Alexander Warnolf att vara rådman i Förvaltningsrätten i Malmö Cecilia Holmdahl att vara rådman i Förvaltningsrätten i Malmö Anja Nordfeldt att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt Fredrik Johnsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Nedre Norrland Oskar Viström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland Mathias Bergström att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå Karoline Magnusson att vara rådman i Malmö tingsrätt Joakim Svensson att vara rådman i Malmö tingsrätt Sandra Ahrén att vara rådman i Malmö tingsrätt Karolina Mellstrand att vara rådman i Malmö tingsrätt Erik Havelius att vara rådman i Malmö tingsrätt Essa Malmqvist att vara rådman i Mora tingsrätt Bo Lundborg att vara rådman i Solna tingsrätt Lennart Gustafsson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt Jimmy Wesslén Mikaelsson att vara rådman i Uppsala tingsrätt Wilhelm Rönnqvist att vara rådman i Uppsala tingsrätt Elisabeth Gustafsson Lövgren att vara rådman i Uppsala tingsrätt Niklas Eriksson att vara rådman i Ystads tingsrätt anställt Liselotte Dahlén på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige