Nya domarutnämningar

2023-02-16

Ulrika Alsén att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige Sara Fröding Linebäck att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige Kirsi Laakso Utvik att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping Ulf Walther att vara rådman i Stockholms tingsrätt Sofie Lundin att vara rådman i Stockholms tingsrätt Anna Enbert att vara rådman i Stockholms tingsrätt Daniel Sandberg att vara rådman i Attunda tingsrätt Johan Arvidsson att vara lagman i Gotlands tingsrätt