Nya domarutnämningar

2022-12-16

Anders Perklev att vara justitieråd i Högsta domstolen Margareta Brattström att vara justitieråd i Högsta domstolen Erland Koch att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Eva Marie Hellstrand att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Erik Tiberg att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Patrik Skogh att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Maria Wagermark att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Freddy Larsson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Håkan Sellman att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Martina Bozzo att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Robert Barrefelt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Mattias Råbe att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Marcus Karlberg att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Eva Melander Tell att vara hyresråd tillika myndighetschef i Hyres- ocharrendenämnden i Stockholm