Nya domarutnämningar

2022-12-08

Den 8 december utnämndes:

Christian von Szalay att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Åsa Bokström att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea  hovrätt. Henrik Matz att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Maria Billing att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Cecilia Hager att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Ann-Louise Roos att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Karin Mårtensson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Niklas Ljunggren att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Helen Voelkerling att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Bo-Göran Ohlsson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Maria Anvin att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Karl Lorentzon att vara rådman i Nacka tingsrätt. Karin Lundqvist att vara rådman i Nacka tingsrätt. Ulrica Dahlberg att vara rådman i Halmstads tingsrätt. Anna-Sara Söderström att vara rådman i Östersunds tingsrätt. Jonas Hägerlind att vara rådman i Skellefteå tingsrätt. Daniel Wanhatalo att vara rådman i Förvaltningsrätten i Luleå. Gunilla Isaksson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Luleå. Emil Andersson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Luleå. Hans Öjemark att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås. Håkan Andersson för en tidsbegränsad anställning som rådman i Värmlands tingsrätt. Simon Hofling för en tidsbegränsad anställning som rådman i Värmlands tingsrätt.