Nya domarutnämningar

2022-11-03

Den 3 november utnämndes:

Ann-Christine Johansson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland Joel Björk-Werner att vara rådman i Södertörns tingsrätt Eva Zawiska-Önnertson att vara rådman i Södertörns tingsrätt Michael Mackiewicz att vara rådman i Södertörns tingsrätt Tomas Åhlén att vara rådman i Uppsala tingsrätt Karin Lambertz att vara rådman i Uppsala tingsrätt Karin Hagaeus att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Alexander Lundén att vara rådman i Göteborgs tingsrätt Thomas Blomgren att vara rådman i Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen Anne Lillieroth att vara rådman i Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen Carin Wiklund att vara rådman i Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen Fredrik Henriksson att vara rådman i Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen Åke Mauritzson att vara tekniskt råd i tingsrätterna