Nya domarutnämningar

2022-06-23

Amina Lundqvist att vara hovrättslagman i Svea hovrätt Per Hjort att vara chefsrådman i Värmlands tingsrätt Johan Lundmark att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm Eva Lindeblad att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm Mattias Almqvist att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg