Nya domarutnämningar

2022-06-17

Göran Nilsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning iHovrätten för Västra Sverige, Ingela Boije af Gennäs att vara tekniskt råd i Svea hovrätt, mark- ochmiljööverdomstolen, Carina Nordström att vara tekniskt råd i Svea hovrätt, mark- ochmiljööverdomstolen, Rebecka Åman Wiberg att vara rådman i Ystads tingsrätt, Anna Gränsmarker att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg, Karin Hansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg, Maria Sundberg att vara rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Regeringen har samma datum anställt:

Maria Déhn till en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg, Karin Johansson till en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd iKammarrätten i Göteborg, Kerstin Andres till en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd iKammarrätten i Göteborg, Linda Widenström till en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd iKammarrätten i Göteborg.