Nya domarutnämningar

2022-05-12

Per Christensen att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt Karin Winter att vara rådman i Falu tingsrätt Anna Lander att vara rådman i Linköpings tingsrätt Sara Malmqvist att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt Katarina Dunnington att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg Annette Spjuth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping Johan Ragnesten att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping Åsa Engman Ölund att vara tekniskt råd i tingsrätterna Erik Almquist att vara tekniskt råd i tingsrätterna