Nya domarutnämningar

2021-10-15

Anna Tikkanen, Marie Skåninger, Henrik Jonsson, Hanna Granberger och Kristina Dreijer att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Margita Åhsberg att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge Stefan Johansson att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt Malin Nilsson att vara rådman i Linköpings tingsrätt Henrik Ibold att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Linköping