Nya domarutnämningar

2021-09-09

Agneta Ögren att vara hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland, Markus Tengblad att vara rådman i Uppsala tingsrätt, Anna Rapphed att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt, Petra Ebbing att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall, Anna-Sara Söderström och Johannes Gäverth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall,

samt anställt:

Erika Enlund på en tidsbegränsad anställning som rådman i Attunda tingsrätt, Håkan Andersson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Värmlands tingsrätt.