Nya domarutnämningar

2021-02-18

Susanne Sundberg, Anna Erman och Anne Mellqvist att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt Patrik Tilly att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige David Ankerson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg